Loading...
สมัครสมาชิก

PABX PHONiK รุ่น DX80C

รหัสสินค้า :   001639
ลักษณะสินค้า :   Super Diamond (C) 32,80,144 Phonik PABX , Super Diamond-256
การรับประกัน :   1 ปี
ราคา :   N/A

ราคารวมภาษี 0.00 บาท

หมายเหตุ: พร้อมจัดส่ง/รับติดตั้ง/ชำระค่าสินค้าปลายทางได้
Social Share:

 

← สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ราคา: N/A

ยี่ห้อ: PHONiK

รุ่น: DX32C

ราคา: N/A

ยี่ห้อ: PHONiK

รุ่น: DX80C

ราคา: N/A

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: DX144C

ราคา: 97,000 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: Super Diamond-256

ราคา: 1,227,000 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: Titanium

 

ราคาขายส่ง

เครื่องที่แถมพร้อมตู้สาขาโฟนิค
 ราคาขาย พร้อมของแถม ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น
PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C) -32
 สายใน สายนอก  4  สายนอก 8 สายนอก 12
สายนอก 16
8  26,500 33,500 40,500 47,500
 16  33,500 40,500 47,500 54,500
 24  40,500  47,500 - -
 32  47,500 54,500 - -
image รายการที่แถมสำหรับ Super Diamond (C) -32 หมายเหตุ
เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PK-24G  สำหรับโอเปอเรเตอร์ (24 ปุ่ม)
   1 เครื่อง
เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน ตามจำนวนสายใน
  แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด  1 ชุด
   แถมกล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายตามจำนวนสายนอก+สายใน พร้อมอุปกรณ์
   1 ระบบ
   AC. Line Protector  1 ชุด
 
 ราคาขาย พร้อมของแถม ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น
PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C) -80
สายใน สายนอก 4 สายนอก 8 สายนอก 12 สายนอก 16 สายนอก 20
สายนอก 24 สายนอก 28 สายนอก 32
8 29,900 34,000 41,100 48,000  55,000  62,000  69,000 76,000
16 30,000 41,000  48,000  55,000  62,000 69,000  76,000 83,000
24 41,000 48,000 55,000 62,000 69,000 76,000 83,000 90,000
32 48,000 55,000 62,000 69,000  76,000 83,000 90,000 97,000
40 55,000 62,000 69,000 76,000  83,000 90,000 - -
48 62,000 69,000 76,000 83,000  90,000 97,000 - -
56 69,000 76,000 83,000 90,000 - - - -
64 76,000 83,000 90,000 97,000 - - - -
72 83,000 90,000 - - - - - -
80 90,000 97,000 - - - - - -
 image รายการที่แถมสำหรับ Super Diamond (C) -80
หมายเหตุ
   เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PK-24G  สำหรับโอเปอเรเตอร์ (24 ปุ่ม)    1 เครื่อง
 เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน ตามจำนวนสายใน
 แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด    1 ชุด
   แถมกล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายตามจำนวนสายนอก+สายใน พร้อมอุปกรณ์
   1 ระบบ
 AC. Line Protector    1 ชุด
 
 ราคาขาย พร้อมของแถม ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น 
 PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C) -144
 สายใน  สายนอก 4 สายนอก 8  สายนอก 12 สายนอก 16 สายนอก 20
สายนอก 24 สายนอก 28 สายนอก 32
8  32,500 39,500  45,600 53,500  60,500 67,500  74,500 81,500
16  39,500  46,500  53,500  60,500  67,500 74,500  81,500 88,500
24  46,500  53,500  60,500  67,500  74,500 81,500  88,500  95,500
32  53,500  60,500 67,500  74,500  81,500 88,500  95,500  102,500
40  60,500  67,500  74,500  81,500  88,500 95,500 102,500 109,500
48  67,500 74,500  81,500 88,500 95,500 102,500 109,500 116,500
56  74,500 81,500  88,500 95,500 102,500 109,500 116,500 123,500
64  81,500 88,500 95,500 102,500 109,500 116,500 123,500 130,500
 72  88,500 95,500  102,500  109,500 116,500 123,500 130,500 137,500
 80  95,500 102,500 109,500  116,500 123,500 130,500 137,500 144,500
 88 102,500 109,500 116,500  123,500  130,500 137,500 144,500 151,500
 96  109,500 116,500  123,500  130,500  137,500 144,500 151,500 158,500
 104  116,500 123,500 130,500  137,500 144,500 151,500 - -
 112  123,500 130,500 137,500  144,500 151,500 158,500 - -
 120  130,500 137,500  144,500  151,500 - - - -
 128  137,500  144,500 151,500  158,500 - - - -
 136  144,500 151,500  -  - - - - -
 144  151,500 158,500  -  - - - - -
image รายการที่แถมสำหรับ Super Diamond (C) -144 หมายเหตุ
   เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PK-24G  สำหรับโอเปอเรเตอร์ (24 ปุ่ม)    1 เครื่อง
เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน ตามจำนวนสายใน
  แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด    1 ชุด
 แถมกล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายตามจำนวนสายนอก+สายใน    1 ระบบ
   AC. Line Protector   1 ชุด
  ราคาขาย พร้อมของแถม ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น
Super Diamond 256
Ext.

Co, 4

Co 8

Co 12

Co 16

Co 20

Co 24

Co 28

Co 32

96 126,900 133,400 139,900 146,400 152,900 159,400 165,900 172,400
104 134,150 140,650 147,150 153,650 160,150 166,650 173,150 179,650
112 141,400 147,900 154,400 160,900 167,400 173,900 180,400 186,900
120 148,650 155,150 161,650 168,150 174,650 181,150 187,650 194,150
128 156,400 162,900 169,400 175,900 182,400 188,900 195,400 201,900
136 164,150 170,650 177,150 183,650 190,150 196,650 203,150 209,650
144 171,900 178,400 184,900 191,400 197,900 204,400 210,900 217,400
152 179,650 186,150 192,650 199,150 205,650 212,150 218,650 225,150
160 187,400 193,900 200,400 206,900 213,400 219,900 226,400 232,900
168 195,150 201,650 208,150 214,650 221,150 227,650 234,150 240,650
176 202,900 209,400 215,900 222,400 228,900 235,400 241,900 248,800
184 210,650 217,150 223,650 230,150 236,650 243,150 249,650 256,150
192 218,400 224,900 231,400 237,900 244,400 250,900 257,400 263,900
200 226,150 232,650 239,150 245,650 252,150 258,650 - -
208 233,900 240,400 246,900 253,400 259,900 266,400 - -
216 241,650 248,150 254,650 261,150 - - - -
224 249,400 255,900 262.400 268,900 - - - -
232 257,150 263,650 - - - - - -
240 264,900 271,400 - - - - - -
image **ราคาดังกล่าวรวมรายการดังต่อไปนี้ ** หมายเหตุ
-เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PK-24G  สำหรับโอเปอเรเตอร์ (24 ปุ่ม) 1
-เครื่องโทรศัพท์ธรรมดาแบบมีจอ PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน ตามจำนวนสายใน
  -แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ระบบ
  -ชุดแผงกระจายสายหลักตามขนาดสายนอก+สายใน 1 ระบบ
   AC. Line Protector 1 ชุด
 สอบถามสินค้าราคาพิเศษ โทร 081-345-1929
ราคาตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค ราคาขาย PABX Phonik Titanium DX-1024T
Ext. Co,4 Co,8 Co,12 Co,16 Co,20 Co,24 Co,28 Co,32 Co,36 Co,40 Co,44 Co,48 Co,52 Co,56 Co,60 Co,64
520  678,000  686,250  694,750  703,000 711,500 719,750 728,250 736,500 745,000  753,250  761,750  770,000  778,500  786,750 795,250 803,500
528  686,250  694,500 703,000 711,250  719,750  728,000  736,500  744,750  753,250  761,500  770,000 778,250  786,750  795,000  803,500  811,750
536  694,750 703,000  711,500  719,750 728,250 736,500  745,000 753,250  761,750  770,000  778,500 786,750  795,250  803,500 812,000  820,250
544  703,000 711,250  719,750  728,000  736,500 744,750 753,250 761,500  770,000  778,250  786,750  795,000  803,500  811,750 820,250  828,500
552  711,500  719,750  728,250  736,500 745,000  753,250  761,750  770,000  778,500  786,750 795,250  803,500  812,000 820,250 828,750 837,000
560  719,750 728,000 736,500 744,750 753,250  761,500  770,000  778,250  786,750  795,000 803,500 811,750  820,250  828,500  837,000 845,250
568  728,250 736,500 745,000  753,250  761,750 770,000  778,500 786,750  795,250  803,500  812,000 820,250  828,750  837,000  845,500  853,750
576 736,500 744,750  753,250  761,500  770,000 778,250  786,750 795,000 803,500 811,750  820,250 828,500 837,000  845,250  853,250 862,000
584 745,000 753,250  761,750  770,000  778,500 786,750 795,250 803,500  812,000  820,250 828,750  837,000 845,500  853,750  862,250 870,500
592  753,250  761,500  770,000 778,250  786,750  795,000  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750
600  761,750  770,000  778,500  786,750  795,250  803,500  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250
608  770,000  778,250  786,750  795,000  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500
616  778,500  786,750  795,250  803,500  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000
624 786,750   795,000  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250
632  795,250  803,500  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750
640  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000
 648  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500
 656  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750
 664  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250
 672  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500
 680  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000
 688  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250
 696  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750
 704  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000
 712  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500
 720  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750
 728  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250
 736  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500
744  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000
 752  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250
 760  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750
 768  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000
 776  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500
 784  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750
 792  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750 1,101,500  1,101,500  1,110,000  1,118,250
 800  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500
 808  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000
 816  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250
 824  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750
 832  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000
 840  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500
 848  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750
 856  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250
 864  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500
 872  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,192,750  1,202,000
 880  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250
 888  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750
 896  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000
 904  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -
 912  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -
 920  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -
 928  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -
 936  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -
 944  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -
952  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -  -  -
960  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -
968  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
976  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
984  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -
992  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1,008  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สนใจสินค้าติดต่อสอบถาม โทร 02-542-4227 , 081-345-1929 , email info@pabx.co.th
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า