Loading...
สมัครสมาชิก

โทรศัพท์คีย์ Phonik รุ่น PI-32G

รหัสสินค้า :   001914
ลักษณะสินค้า :   สินค้าตกรุ่น** รุ่นที่สามารถใช้แทนได้ PI-24G
การรับประกัน :   1 ปี
ราคา :   N/A

ราคารวมภาษี 0.00 บาท

หมายเหตุ: สินค้าตกรุ่น** รุ่นที่สามารถใช้แทนได้ PI-24G
Social Share:

 

 

คุณสมบัติ

**สินค้าตกรุ่น** รุ่นที่สามารถใช้แทนได้ PI-24G
  • จอภาพขนาด 4 แถว 64 ตัวอักษร
แสดงผลเป็นภาษาไทย / อังกฤษ
แสดงหมายเลขภายในที่โทรเข้ามา
แสดง วัน, วันที่, เดือน, ปี,
และเวลาขณะไม่ได้ใช้งาน

  •  Function Programable
32 ปุ่มโปรแกรม สามารถแสดงไฟได้ 2 สี
แสดงสถานะการใช้งานของสายในสายนอก
เรียกสายในหรือต่อสายนอกเพียงปุ่มเดียว
เรียกออกระบบประกาศเสียง (Paging)
ใช้พักสายนอกหลายสาย (Parking)
หรือ เป็นปุ่มหมายเลขย่อ