Loading...
สมัครสมาชิก

3 สายนอก 8 สายใน Panasonic รุ่น KX-TES824BX

รหัสสินค้า :   001459
ลักษณะสินค้า :   ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน (ขยายได้ 8/24 โดยเพิ่มการ์ด)
การรับประกัน :   1 ปี
ราคา :   12,900 บาท

ราคารวมภาษี 13,803.00 บาท

หมายเหตุ: 3/8 Free KX-AT7730X 1Unit, KX-TS500MX 7 Unit, เครื่องลูกที่แถมสามารถเลือกสีได้ในช่องหมายเหตุ
สั่งซื้อเลยตอนนี้
Social Share:

 

← สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ราคา: 16,900 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TES824BX

ราคา: 12,900 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TES824BX

ราคา: 17,900 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TES824BX

ราคา: 24,900 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TES824BX

ราคา: 16,900 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TES824BX

ราคา: 24,900 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TES824BX

ราคา: 2,500 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-T7730X

ราคา: 4,500 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-T7740X

ราคา: 1,820 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-T7765X

ราคา: 650 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-T7703

ราคา: 450 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TS500MX

ราคา: 1,100 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-T7705

ราคา: 1,850 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-T7716

ราคา: 1,850 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TS880MX

ราคา: 1,200 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TS840MX

ราคา: 740 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TS820MX

ราคา: 730 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TSC11MX

ราคา: 2,050 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TS580MX

ราคา: 1,100 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TS560MX

ราคา: 690 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-TS520MX

ราคา: 2,500 

ยี่ห้อ: Panasonic

รุ่น: KX-AT7730

 

KX-TES824BX Free KX-TS500MX 7 เครื่อง

Promotion Panasonic KX-TES824
สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม โทร 0-2542-4227, 081-345-1929
image รายละเอียดสินค้า (Product Descriptions) จำนวน Price list 1
Price list 2     
Price list 3   
ราคาขายส่ง
  (Package 1)   Panasonic KX-TES824BX ขนาด 3 สายนอก 8 สายภายใน  (ขยายได้ 8/24) 1 12,000
9,900   8,900    Call
  Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator) 1 แถม     แถม      X  

Panasonic KX-T7703 โทรศัพท์สายเดียว Caller ID. 5 แถม  X X  
  (หรือ Panasonic KX-TS500MX จำนวน 7 เครื่องให้เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง ) 7 (แถม)  X  X  
  (package 2)  Panasonic KX-TES824BX ขนาด 3 สายนอก 16 สายภายใน (ขยายได้ 8/24) 1 16,500 12,900 11,900 Call
   Panasonic KX-TE82474X การ์ดขยายสายในแบบ SLT. 8 สาย  1 อยู่ในชุดประกอบ อยู่ในชุดประกอบ อยู่ในชุดประกอบ  
   Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator) 1  แถม  แถม X  
   Panasonic KX-T7703 โทรศัพท์สายเดียว Caller ID. 5 แถม  X  X  
   (หรือ Panasonic KX-TS500MX จำนวน 8 เครื่องให้เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง ) 8  (แถม)  X  X  
  (Package 3) Panasonic KX-TES824BX ขนาด 5 สายนอก 16 สายภายใน (ขยายได้ 8/24)  1 16,900 13,500  12,500  Call
   Panasonic KX-TE82480X การ์ดขยาย 2 สายนอก 8 สายในแบบ SLT. 1 อยู่ในชุดประกอบ อยู่ในชุดประกอบ  อยู่ในชุดประกอบ  
  Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator) 1 แถม แถม X  

Panasonic KX-T7703 โทรศัพท์สายเดียว Caller ID. 5  แถม  X  X  
  (หรือ Panasonic KX-TS500MX จำนวน 8 เครื่องให้เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง) 8 (แถม) X X  
  (Package 4) Panasonic KX-TES824BX ขนาด 6 สายนอก 16 สายภายใน (ขยายได้ 8/24)  1 17,000  14,900  13,000  Call
   Panasonic KX-TE82483X การ์ด 3 สายนอก 8 สายใน Hybrid  1 อยู่ในชุดประกอบ อยู่ในชุดประกอบ  อยู่ในชุดประกอบ  
   Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator) 1  แถม  แถม X  
 Panasonic KX-T7703 โทรศัพท์สายเดียว Caller ID.  5 แถม X  X  
   (หรือ Panasonic KX-TS500MX จำนวน 8 เครื่องให้เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง) 8  (แถม)  X  X  
  (Package 5) Panasonic KX-TES824BX ขนาด 6 สายนอก 24 สายภายใน (ขยายได้ 8/24)  1 21,900 18,900  17,900 Call
 Panasonic KX-TE82483X การ์ด 3 สายนอก 8 สายใน Hybrid  1  อยู่ในชุดประกอบ อยู่ในชุดประกอบ  อยู่ในชุดประกอบ  
   Panasonic KX-TE82474X การ์ดขยายสายในแบบ SLT. 8 สาย  1 อยู่ในชุดประกอบ  อยู่ในชุดประกอบ  อยู่ในชุดประกอบ  
   Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator)  1